قرص گلی بنکلامید حکیم 5 میلی گرم

GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی حکیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب