قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 میلی گرم


GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی حکیم

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب