سرم دکستروز سالین 0.9% 5% دی پی 1 لیتر

DEXTROSE NACL 5% 0.9% DP 1L INF P-BOTTLE

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
الکترولیت ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب