سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 دی پی 1 لیتر

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% DP 1L INF P-BOT

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
الکترولیت ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب