سوسپانسیون کلاویسیلین 475 میلی گرم/5میلی لیتر

CLAVICILLIN 400/57MG/5ML 100ML POWD SUSP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب