آمپول کلرفنیرامین مالئات دی پی 10 میلی گرم/1میلی لیتر

CHLORPHENIRAMINE MALEATE DP 10MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب