قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم


PREDNISOLONE FORT ABURAIHAN 50MG TAB

داروسازی ابوریحان [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ابوریحان

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب