قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم

PREDNISOLONE FORT ABURAIHAN 50MG TAB

داروسازی ابوریحان [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ابوریحان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب