قطره چشمی جنتامایسین دی پی 3میلی گرم/میلی لیتر

GENTAMICIN DP 3MG/ML OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب