کپسول امپرازول دی.پی 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE D.P 20MG CAP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای گوارشی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب