قرص یاسنال 10 میلی گرم

YASNAL Tablet 10 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای ضد زوال عقل

KRKA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب