قرص ریسپریدول روزدارو 3 میلی گرم

RISPERIDONE RUZDAROU 3MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب