کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرم

GABAPENTIN-ALHAVI 100MG CAP

داروسازی الحاوی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی الحاوی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب