قرص فلومید 250 میلی گرم

FLUMID Tablet 250 mg

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
آنتی نئوپلاستیک

HEXAL

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب