شربت لوپرامید-پاک دارو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر

LOPERAMIDE-PAKDAROU 1MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی پاک دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب