قرص سفکسیم کوثر 400 میلی گرم

CEFIXIME COSAR 400MG TAB

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب