قرص سفیکسیم کوثر 200 میلی گرم

CEFIXIME COSAR 200MG TAB

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب