قرص سفیکسیم کوثر(ایراپراکس) 200 میلی گرم

CEFIXIME COSAR(Iraprax) 200MG TAB

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب