کپسول آهسته رهش تئومکس 200 میلی گرم

THEOMEX 200MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب