قرص آلپرازولام سبحان دارو 0.5 میلی گرم

ALPRAZOLAM SOBHANDAROU 0.5MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب