قرص دیکلوفناک شهردارو 50 میلی گرم

DICLOFENAC SHAHRDAROU 50MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب