شربت دیفن هیدرامین شهردارو 60 میلی لیتر

DIPHENHYDRAMINE SHAHRDAROU 60ML SYRUP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب