ژل پیروکسیکام دی پی 0.5%

PIROXICAM DP 0.5% GEL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب