قرص لیپوستین 20 میلی گرم

Lipostin® 20MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب