قرص لوراتادین راموفارمین 10 میلی گرم

LORATADINE RAMOPHARMIN 10MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب