کپسول امپرازول کیمیدارو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE CHEMIDAROU 20MG CAP

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی کیمیدارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب