کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم

AMOXICILLIN-ALHAVI 250MG CAP

داروسازی الحاوی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی الحاوی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب