لوسیون بتامتازون-ناژو 0.1% 20 میلی لیتر

BETAMETHASONE-NAJO 0.1% 20ML LOTION

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب