شربت دیفن هیدرامین کامپاند دی پی 60 میلی لیتر

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND DP 60ML SYRUP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب