قرص ستریزین هگزال 10 میلی گرم

CETIRIZINE HEXAL Tablet 10 mg

HEXAL [ آلمان ]
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب