قرص سیتالوپرام هگزال 20 میلی گرم

CITALOPRAM HEXAL Tablet 20 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای ضد افسردگی

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب