قرص سیتالوپرام هگزال 20 میلی گرم

CITALOPRAM HEXAL Tablet 20 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب