قرص سیتالوپرام هگزال 40 میلی گرم

CITALOPRAM HEXAL Tablet 40 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب