ویال اینفو-نیدازول 500 میلی گرم/100 میلی لیتر

INFU-NIDAZOLE 500MG/100ML P-BOTTLE VIAL

داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی شهید قاضی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب