قرص کلوپیدکس 75 میلی گرم

CLOPIDEX 75MG TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب