قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرم

CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای قلبی عروقی

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب