قرص مترونیدازول خوارزمی 250 میلی گرم

METRONIDAZOLE KHARAZMI 250MG TAB

داروسازی خوارزمی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی خوارزمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب