آمپول رانیجکتین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر

RANIJECTIN 50MG/2ML AMP

داروسازی سینا دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سینا دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب