قرص متگلیندین 500 میلی گرم

METGLINDINE 500MG TAB

داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی ایران هورمون

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب