قرص الانزاپین سبحان دارو 5 میلی گرم

OLANZAPINE SOBHANDAROU 5MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب