قرص ریموریل 12 میلی گرم

REMORIL 12MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب