محلول موضعی تولنفتات دی پی 1%

TOLNAFTATE DP 1% 10ML TOP SOLUTION

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب