قرص هیدروکلروتیازید دی پی 50 میلی گرم

HYDROCHLOROTHIAZIDE DP 50MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب