قرص ستریزین پورسینا 10 میلی گرم (ستیریزین)

CETIRIZINE PURSINA 10MG TAB

داروسازی پور سینا [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی پور سینا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب