کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم

BIOPENTIN 100MG CAP

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی باختر بیوشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب