کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم

BIOPENTIN 400MG CAP

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی باختر بیوشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب