سوسپانسیون زیتروکم 200میلی گرم/5میلی لیتر 15 میلی لیتر

ZITHROCHEM 200MG/5ML 15ML SUSP

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کیمیدارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب