قرص روبیفن 10میلی گرم

RUBIFEN ‏‏Tablet 10 mg

RUBIO [ اسپانیا ]
داروسازی اکتوورکو

RUBIO

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب