سوسپانسیون آزیترومایسین لقمان 200 میلی گرم/5 میلی لیتر

AZITHROMYCIN LOGHMAN 200MG/5ML 30ML SUSP

داروسازی لقمان [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی لقمان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب