کپسول گاباکیم 100 میلی گرم

GABAKIM 100MG CAP

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی حکیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب