قرص آسیکلوویر اوه سینا 200 میلی گرم

ACICLOVIR AVIECENNA 200MG TAB

داروسازی آوه سینا [ ایران ]
ضد ویروسها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب