آمپول مورفین سولفات دی پی 10 میلی گرم/میلی لیتر

MORPHINE SULFATE DP 10MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب