کپسول آزیترودر 250 میلی گرم

AZITHRODOR 250MG CAP

داروسازی درسا دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی درسا دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب