قرص بتاهیستین شهردارو 8 میلی گرم

BETAHISTINE SHAHRDAROU 8MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب